Rezultati monitoringa kvaliteta vazduha


Predviđena su obraćanja ministra za izbjegla i raseljena lica Republike Srpske Davora Čordaša, ministra za ljudska prava i izbjeglice BiH Semihe Borovac, vršioca dužnosti šefa Odjeljenja za društveni razvoj, civilno društvo i prekograničnu saradnju pri Delegaciji EU u BiH Đanluke Vaninija, te gradonačelnika Prijedora Milenka Đakovića. /Ulica Meše Selimovića u Pećanima/

Automatska stanica za kontinuirano praćenje kvaliteta vazduha, nedavno instalirana na području Meteorološke stanice Prijedor, mjeri osnovne komponente zagađujućih materija u vazduhu.
Načelnik Odjeljenja za zaštitu životne sredine u Republičkom hidrometeorološkom zavodu, Ranka Radić je izjavila novinarima da je prekoračenje graničnih vrijednosti zabilježeno kod suspendovanih čestica.

“Problem prekoračenja lebdećih čestica imaju veliki evropski gradovi i problem zagađenja vazduha prisutan je u cijelom svijetu. Lebdeće čestice su zabilježene u Banjaluci, Brodu, Sarajevu, Zenici i u svim gradovima BiH. U narednom periodu treba da se djeluje da se te čestice kontrolišu i smanje”, rekla je Radićeva.

Gradonačelnik Prijedora Milenko Đaković rekao je da građani Prijedora udišu kvalitetan zrak, bez obzira na pojedine parametre, jer takve parametre i mnogo gore, po njegovim riječima, imaju gradovi Srpske i Evrope.

” Mjerenja ovdje nisu vršena više godina unazad, kada je u Prijedoru bilo dosta fabričnih dimnjaka i toplana koja je radila na mazut i siguran sam da su tada bili lošiji pokazatelji, ali nemamo dokaze iz tog perioda da bismo napravili poređenj”, rekao je Đaković.

On je dodao da će se u gradu preduzimati određene mjere da se ti parametri koriguju uz napomenu da građani , ipak, mogu biti zadovoljni kvalitetom vazduha koji udišu.

Projekat “Razvoj kapaciteta za integraciju globalnih klimatskih promjena u politike i odlučivanje o razvoju” koji je prezentovan u Prijedoru, realizuje Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske i Republički hidrometeorološki zavod.

Izvor: Grad Prijedor