Predstavnici Agencije PREDA na radnom sastanku u Bukureštu


Foto: Agencija PREDA

Konzorcij projekt FORESDA se u Bukureštu sastao po četvrti puta, analizirana je prva godina implementacije projekta.

Dvodnevni projektni sastanak konzorcijuma projekta FORESDA održan je u Bukureštu od 21. do 22. novembra 2017. godine. Domaćin sastanka je bio Pro Wood partner na projektu iz Rumunije. Partneri su se po četvrti put okupili kako bi razgovarali o trenutnom stanju projekta i o daljim zadacima koji se trebaju obaviti.

Vodeći partner projekta CyberForum, zajedno sa vođama radnih paketa predstavio je procedure koordinacije za praćenje aktivnosti na nivou projekta u prvih 10 mjeseci, fokusiranih na pripremu rezultata i aktivnosti unutar drugih radnih paketa započetih tokom drugog perioda.

U posljednjim mjesecima drugog perioda, aktivnosti radnog paketa 3 biće zaključene, a koje imaju za cilj razvoj zajedničke transnacionalne strategije, koja se ogleda u izradi lokalnih (regionalnih) akcionih planova.

Aktivnosti koje su realizovane obuhvatale su mapiranje zemalja učesnica, sa posebnim fokusom na stanje razvoja regionalnih klastera i njihovih regionalnih inovacionih sistema. Na osnovu zajedničke metodologije, podaci su prikupljeni u svakom regionu kroz kombinaciju desk istraživanja i intervjua zainteresovanih strana. Kroz ove aktivnosti u projekat su uključena stručna udruženja, klasteri, komore, poslovni subjekti, obrazovni sistemi i javne uprave.

Na osnovu regionalnog mapiranja pripremljena je komparativna SWOT analiza koja se bavi potrebama i sinergijama među uključenim regionima. Korištenjem ovih rezultata, zajedno sa rezimeom postojećih sredina podrške na regionalnom i evropskom nivou, kreiran je zajednički akcioni plan. Ovaj plan opisuje aktivnosti koje će se implementirati unutar okvira projekta FORESDA u cilju podsticanja transnacionalnih i međusektorskih inovativnih aktivnosti.

Predviđene su posebne regionalne radionice. Radionice će garantovati uključivanje relevantnih regionalnih aktera, njihovu posvećenost i motivaciju prema implementaciji daljih aktivnosti, tj. radnog paketa 4 – pilot inovativnih okruženja i radnog paketa 5 – podsticanje međusektorskih, inovativnih, zajedničkih projekata.

U okviru radnog paketa 4, svi partneri zajedno sa regionalnim zainteresovanim stranama, detaljno razvijaju koncepte pilot aktivnosti i planove njihove realizacije. Tematski fokusi pilo akcija su:

  • pametna i održiva gradnja i nameštaj
  • nekonvencionalne upotrebe materijala zasnovanih na drvetu
  • energetska efikasnost.

Na osnovu kreiranih pilot akcija, sa njihovom implementacijom će se započeti u januaru 2018. godine.

Paralelno, radni paket 5 će koristeći uspostavljene pilot akcije, podržati inovativne akcije uspostavljanjem mreža za saradnju, povezujući sektore MSP-a sa inovativnim akterima na (među) nacionalnom nivou. Prvi korak koji se sprovodi u cilju podizanja svijesti u regionu, u cilju strukturiranog i širokog pristupa, projekat je kreirao bazu podataka relevantnih MSP i aktera inovacija, dostupnih partnerima, za potrebu diseminacije aktivnosti.

Radni paket 6 – izgradnja kapaciteta ima namjeru da poboljša uticaj i efikasnost organizacija podrške u projektnim regionima – i izvan nje – putem:

  • poboljšanja njihovih unutrašnjih vještina i
  • jačanja njihove posredničke uloge između proizvodnog sektora i obrazovnih institucija na regionalnom, nacionalnom, ali i transnacionalnom i međusektorskom nivou.

Ovo će se postići ralizacijom zajedničkih radionica i mentorstvomm te studijskim posjetama. Naučene lekcije će biti dokumentovane i dostupne donosiocima politika.

Tokom sastanka konzorcijuma, prva godija projekta FORESDA prezentovana služebniku projekta JS g. Marius V. Nicolae, koji je iskazao zadovoljstvo postignutim rezultatima projekta, a koji se odnose na prvi period.

Sledeći sastanak konzorcija održaće se u Salcburgu u martu 2018. godine

Agencija PREDA Prijedor


Choose A Format
Personality quiz
Series of questions that intends to reveal something about the personality
Trivia quiz
Series of questions with right and wrong answers that intends to check knowledge
Poll
Voting to make decisions or determine opinions
Story
Formatted Text with Embeds and Visuals