Novi servisi usluga prema građanima


Gradska uprava Prijedor je , u želji da poboljša rad i komunikaciju sa građanima , na zvaničnoj internet stranici Grada Prijedora kreirala nove servise putem kojih građani imaju mogućnost brže komunikacije sa gradskom upravom. U pitanju su , pored ranije aktiviranog servisa ” Virtuelni matičar” putem kojeg se mogu naručiti dokumenti iz matičnih knjiga, i novi servisi ” Info pult” i “48 sati”.

“Povezivanjem informacionih sistema smanjujemo broj potrebnih papira i samim tim ubrzavamo sistem tako da sami procesi budu efikasniji,” ističu u Gradskoj upravi Prijedor.

Tako se na zvaničnoj internet stranici nalazi usluga ” Info pult”

Pored formulara koji se može štampati i popuniti, u pregledu se jasno vidi naziv postupka, rok za izdavanje, pravo na žalbu, kao i detaljan opis neophodne dokumentacije, administrativne takse i naknada, pravni osnov, opis postupka, kao i odgovorne osobe koje će obraditi predmet i njihovi kontakti.

Novina je usluga ” 48 sati”

Na podnesene prijave, nadležne službe su dužne u roku od 48 sati da preduzmu odgovarajuće akcije. Prijave su anonimne i ukoliko građani žele, mogu dobiti povratnu informaciju.

Prednosti e-Uprave su da Gradska uprava postaje bliža i otvorenija prema građanima, kojima je omogućen lakši pristup informacijama kao i sami tok realizacije postupaka koje vodi gradska uprava, mogućnost građana da iznesu svoja mišljenja i da se njihova mišljenja uvažavaju, smanjenje troškova i ostvarivanje prava.

Pokretanja ovih servisa sa ciljem unapređenja rada Gradske uprave i poboljšanje komunikacije sa građanima je proces koji ima kontinuiranu podršku gradonačelnika, čija se poslovna politika upravo na ovaj način najbolje može prezentovati.

Izvor: Grad Prijedor