Građani ZAKIDANI po četiri puta većoj cijeni: U Prijedoru UMANJEN IZNOS TAKSA za međunarodna uvjerenja


Uvjerenja koja izdaje gradska uprava za upotrebu u inostranstvu Prijedorčani od sada plaćaju 5 maraka, što je mnogo manje u odnosu na dosadašnjih 20 maraka.

Ove izmjene u Odluci o iznosu gradskih administrativnih taksa usvojili su odbornici Skupštine grada Prijedora, a na prijedlog odbornika DF, Mirsada Duratovića.

– Na molbu Udruženja Prijedorčana iz Čikaga podnio sam zahtjev za smanjenje gradske administrativne takse za uvjerenja koja se izdaju za korištenje u inostranstvu. Taksa za internacionalne obrasce iznosila je 20 KM, a za obrasce za BiH 5 KM. Tražili smo izjednačavanje takse. – kaže Duratović.

Dodaje da je prijedlog gradske uprave bio da se taksa smanji na 10 maraka.

– Ja to nisam prihvatio. Insistirao sam na glasanju o mom zahtjevu i Skupština je prihvatila moj prijedlog, tako da je taksa za internacionalne obrasce  izjednačena sa taksom za obrasce u BiH – ističe on.

Duratović je prethodno tokom skupštinske rasprave ukazao na činjenicu da je Zakonom o administrativnim taksama Republike Srpske propisano da je za uvjerenja predviđena taksa od 10 KM, te da lokalne zajednice ne smiju da naplaćuju veći iznos od toga, kao i da moraju uskladiti svoje zakone sa ovim.

– Moje pitanje glasi kako je do sada naplaćivana taksa u iznosu od 20 KM i kako opštinska Odluka o administrativnim taksama do danas nije usklađena sa Zakonom o administrativnim taksama RS koji je usvojen 2011. godine – upitao je on.

Foto:Bojana Majstorović/RAS Srbija

Mirsad DuratovićDuratović je istakao da je bilo još nepravilnosti u dosadašnjem naplaćivanju taksa od strane prijedorske gradske uprave.

– Član 8 istog zakona kaže da “ako se isprava za koju se plaća taksa po zahtjevu stranke izdaje u dva ili više primjeraka, za drugi i svaki naredni primjerak plaća se taksa kao za prepis ili ovjeru prepisa”. Kod nas se ovjera plaća pet maraka. To znači ukoliko vadim dva uvjerenja, prvo trebam platiti 20 KM, a svako naredno po pet KM. Ja sam vadio četiri istovjetna uvjerenja i platio sam ih 80 KM, umjesto da platim 35 KM – otkrio je Duratović svoje iskustvo.

Načelnik Odjeljenja za opštu upravu Mensur Islamović za skupštinskom govornicom je poručio da ne zna zašto do sada Odluka o administrativnim taksama grada Prijedora nije usklađena s republičkim Zakonom.

– Činjenica je da to moramo uskladiti sa zakonom. Ja nisam upoznat sa tom situacijom koju ste naveli, to da se za ta uvjerenja plaća isti iznos, osim za drugo, treće i tako dalje kada se plaća po pet maraka. Odmah bih reagovao, jer vjerujte da nisam sa tim upoznat. Provjerićemo da li je to u skladu sa odlukom – poručio je Islamović.

Ko će vratiti novac građanima?

Duratović je upitao prijedorsku gradsku upravu ko će vratiti novac građanima koji su takse plaćali po četiri puta većoj cijeni.

– Ko će vratiti novac građanima? Da su građani nešto dužni morali bi platiti sve, i to sa sa zateznim kamatama – istakao je on.

Zahtijevao je od nadležnih da u svim matičnim uredima istaknu obavještenja o načinu plaćanja taksi te da naznače i ko je oslobođen od plaćanja.

srpskainfo.com